Sources read

Klont – Maxim Februari (2017)

Read August ’21

“Toen ik het voor het eerst tegenkwam, dacht ik zoals gezegd dat de klont een kluwen was van systemen die met elkaar in de knoop kwamen, en dat alleen al was spectaculair genoeg. Angstaanjagend. Niet dat ik dacht dat er iemand achter zat, maar dat was juist het angstaanjagende. Er viel geen gemoedelijke mafia achter te ontdekken, geen oldskool veiligheidsdienst, geen spannende kaste van satanisten of salafisten, zelfs geen hippe kring van hackers, black t-shirts, slimme meisjes en jongens met overspannen verwachtingen van zichzelf die slimme dingen deden met patronen en profielen. Niemand. Louter amorfe verzamelingen instructies die onderling botsen: de klont” (p. 144)

“Zij ziet het zo, het klusje waarmee Kirstin Elias haar man heeft opgezadeld: er is in de oneindige digitale ruimte zo veel behoefte aan inhoud, aan vulling, zeg maar, dat harde feiten en de waarheid alleen maar roet in het eten gooien. Vandaar al die flauwekul die je tegenwoordig overal tegenkomt. Ze denkt dat de klont een vuilnisbelt is van flauwekul, nepfeiten, samengevoegd tot een eiland, of beter gezegd een organisch wezen dat de aanval inzet op zwakke regeringen. Volgens haar doet het gerucht de ronde dat de klont valse verbanden maakt en daarmee samenlevingen ontwricht.” (p.152)